Velkommen til

ESGinform Revisor

Et online værktøj
til nemmere og bedre
ESG-rapportering

ESGinform er en digital platform, der giver mulighed for at gennemføre en ESG-rapportering. Fra beskrivelse af politikker, oprettelse af nuværende status, definering af målpunkter for ESG-indsatser, indtastning af data punkter, indføjelse af revisorpåtegning til den endelig udfærdigelse af ESG-rapporten.

Special-
version til
revisorer

Velkommen til
ESGinform Revisior

Dit online værktøj
til nemmere og bedre
ESG-rapportering

ESGinform er et online software, der giver mulighed for at gennemføre en ESG-rapportering. Fra beskrivelse af politikker, oprettelse af nuværende status, definering af målpunkter for ESG-indsatser, indtastning af data punkter, indføjelse af revisorpåtegning til den endelig udfærdigelse af ESG-rapporten.

Tilbyd jeres kunder
professionel og perfekt
ESG-rapportering.

Hver gang – helt enkelt

ESGinform Revisormodul er en specialversion af ESGinform, der er udviklet specifikt med revisorbranchens krav og behov for øje.
Modulet gør det muligt for revisorer at tilbyde ESG-rapportering og –rådgivning til deres kunder på en nem, fleksibel og ikke mindst profitabel måde.

Ét system. Tre arbejdsmetoder

1

Revisor udfører
ESG-Regnskabet

og evt. konsulent-
bistand for kunden

2

Kunden udfører
ESG-Regnskabet

via ESGinform licens-
nøgle fra revisoren

3

Revisor udarbejder
revisorpåtegning

via kundens egen
ESGinform-løsning

Ikke to kunder er ens. Og derfor er der heller ikke to kunder, der har de samme forudsætninger
og det samme behov, når det kommer til ESG-rapportering.
Det er årsagen til, at ESGinform Revisormodul er designet,
så det uden problemer kan anvendes til alle typer kunder – uanset behov.

Intuitivt og
brugervenligt til
fingerspidserne

ESGinform er opbygget på en logisk og intuitiv måde, som følger EU’s retningslinjer for ESG-rapportering. Vores hjælpetekstfunktion guider dig igennem, hvad de enkelte områder lovmæssigt skal indeholde af informationer, så du kan sikre fuld overensstemmelse.