Udforsk funktionaliteten for optimeret rapportering

Intuitivt og brugervenligt til
fingerspidserne

ESGinform er opbygget i en logisk struktur, som følger de retningslinjer, der er givet af EU for ESG-rapportering. En hjælpefunktion guider dig igennem de lovmæssige krav til den information, der skal inkluderes i de enkelte områder.

 

Sikker platform

  • ESGInform er en webbaseret applikation, der hostes på et dansk datacenter og overholder GDPR-reglerne for databehandling og beskyttelse af persondata.
  • Virksomheden får deres egen dedikerede database, der sikrer fortrolighed og datasikkerhed.
  • Systemet kan alternativt hostes internt i virksomheden eller på et datacenter efter virksomhedens ønske.

Fleksibel brugeradministration

  • ESGInform tilbyder mulighed for flere brugere med definerede roller og rettigheder, hvilket giver fleksibilitet og kontrol over adgang til data og funktionaliteter.

Skræddersy egen rapport
 

  • ESGInform giver mulighed for at tilpasse, hvilke elementer der skal vises eller skjules, så virksomheden kan skabe en skræddersyet rapporttemplate. Dette sikrer, at kun relevante datapunkter og oplysninger præsenteres.

Deling af dokumentation

  • Systemet tillader vedhæftning af dokumentation på relevante steder, hvilket kan være nyttigt for eksempelvis revisorer eller andre interessenter.

Nem eksport

  • Rapporten kan eksporteres i et format, der giver mulighed for yderligere bearbejdning af interne grafikere.

Forudse effekter

  • Der vil blive implementeret et simuleringsværktøj, hvor brugerne kan se effekten af forskellige bæredygtighedstiltag, såsom skift til el-biler, på kort, mellem og lang sigt.

Klar kommunikation

  • Der kan genereres et ESG produktblad eller en ESG rapport summary i form af en onepager, der opsummerer virksomhedens bæredygtighedspræstationer og nøgledata.

Særskilte kundeberegninger

  • Fremadrettet vil virksomheden kunne lave særskilte kundeberegninger, hvor kunderne kan få specifikke regnskaber over deres CO2e-aftryk fordelt på de scopes, som virksomheden har påført den pågældende kunde.

ESGInform kombinerer således teknologi og bæredygtighedsdata for at give virksomheder en omfattende løsning til ESG-rapportering og strategisk beslutningstagning.

Værdien af professionel
ESG-rapportering

Værdien af ESG-rapportering for den enkelte virksomhed kan variere. Det kan give et solidt grundlag for at arbejde med at fremme bæredygtigheden internt i virksomheden. Det kan give nogle markedsføringsmæssige fordele at kunne dokumentere fremskridt i forhold til klima, sociale og ledelsesmæssige tiltag. Derudover kan det også være eller blive et krav fra jeres kunder. Uanset værdien, er ESGinform løsningen for jer.