Nyheder

Søg om tilskud til din grønne rejse!

29. maj 2024

Har du som virksomhed brug for nye investeringer på din vej mod den grønne omstilling?

Så kan du søge om tilskud til investeringer, rådgivning eller en kombination via programmet SMV:Grøn, som er en EU-finansieret voucherordning.

Det kan hjælpe jer med at komme videre på den grønne rejse mod at reducere jeres forbrug mv.

Der er ansøgningsrunde lige nu indtil den 6. juni og flere kommende runder i fremtiden.

Nogle eksempler på rådgivning kan være:
 

  • Afklaring og identifikation af virksomhedens potentialer for implementering af f.eks. redesigne produkter, processer, services eller for at reducere eller genanvende affald og genbruge restprodukter

 

  • Udvikling af cirkulære forretningsmodeller, arbejdsgange eller processer

 

  • Opbygge eller øge kapacitet og overgang til grøn omstilling og cirkulær økonomi gennem adgang til partnerskaber, værdikædesamarbejder, netværksskabelse og symbioser i SMV´er

 

  • Test af cirkulære løsninger, forretningsmodeller eller processer mhp. at vurdere konkrete løsninger eller potentialer for virksomheden i overgangen til cirkulær økonomi (læs mere på virksomhedsprogrammet.dk).

Hvis I får tildelt en voucher, kan vi hjælpe jer med at komme i mål med jeres ESG-rapportering. Så skriv endelig til os, så I kan høre mere og vi kan hjælpe med at finde den rigtige løsning til jer!

Se mere om kommende ansøgningsrunder eller læs mere om de otte vouchers lige her.

SMV:Grøn er en voucherordning, hvor virksomheder kan søge tilskud til investeringer, til rådgivning eller en kombination heraf.

Det er et EU-finansieret tilskudsprogram til danske små- og mellemstore virksomheder, som ønsker at omstille sig til en mere grøn, cirkulær økonomi. Programmet har fokus på at hjælpe virksomheder, som ønsker at forandre og udvikle sig med fokus på grøn omstilling (kilde: virksomhedsprogrammet.dk).